Název projektu: Volba profesní orientace na základě dat nasnímaných oční kamerou ve virtuální realitě

Akronym: PROFVR

Projekt č.: FW03010082

Poskytovatel financování: TAČR, program TREND 3

Realizace projektu: 1.1. 2021 – 31.12. 2024

Cíl projektu:

  • Hlavním cílem projektu je vytvořit a otestovat SW aplikaci sloužící ke screeningu kompetencí vybraných na základě celosvětových průzkumů jako tzv. „kompetencí budoucnosti“ v návaznosti na iniciativu průmysl 4.0. 
  • Identifikace silných a slabých stránek pro jednotlivé kompetence bude podkladem pro poradenství v oblasti profesní orientace, směrování žáků v kariéře a celoživotním vzdělávání.
  • Navržené řešení odpovídá nejnovějším poznatkům a současným trendům v oblasti L&D a to kombinací moderních technologií a nástrojů – Virtuální reality, Eye trackingu a gamifikace. 
  • Výstupy projektu budou sloužit primárně odborným pracovníkům ze škol a pedagogicko-psychologických poraden.

Partneři projektu:

  • Medicton Group s.r.o.
  • FEL ČVUT
  • www.scio.cz, s.r.o.
  • Czech VR Agency, s.r.o.