Erasmus+: Building up a Digital Skills Alliance for the Enhancing of Programming Competencies

Erasmus+: Vybudování aliance digitálních dovedností za účelem posílení programovací kompetence

Akronym: #DigiS

Realizace projektu: 01.01.2021 – 31.12.2023

Cíle projektu:

 • Projekt se zaměřuje na oblast dronů a virtuální reality, které jsou nejrychleji rostoucími oblastmi mezi novými inteligentními technologiemi průmyslu 4.0 s obrovským potenciálem pro další rozvoj v mnoha odvětvích a s přínosem pro evropskou ekonomiku a společnost.
 • Cílem projektu je vytvořit, otestovat a následně zařadit do školních vzdělávacích programů odborného vzdělávání nové moduly, které se zaměřují na rychle se rozvíjející oblasti digitálních technologií – dronů a virtuální reality.
 • Potřeba vzniku nových vzdělávacích modulů a inovace vzdělávacích programů vzešla ze strany zaměstnavatelů, na jejichž straně chybí kvalifikované pracovní síly.

Partneři projektu: 11 členů ze zemí Evropské unie 

 • Hospodářská komora ČR – lídr projektu (CZ)
 • Czech VR Agency (CZ)
 • Robodrone (CZ)
 • Smíchovská střední průmyslová škola (CZ)
 • Technologické centrum AV ČR (CZ)
 • Lotyšská obchodní a průmyslová komora (LT)
 • Obchodní a průmyslová komora Terrassa (ES)
 • European Center of Entrepreneurship Competence and Excellence (AT)
 • Estudio Agora SAU (ES)
 • Slovenská obchodní a průmyslová komora (SL)
 • Spojená škola (SL)
 • pokud bude možné, přidat k partnerům namísto státu v závorce, jejich vlajku

Webová stránka projektu: https://erasmusplus-digis.com/cs/digis-cs/